Sitodruk w praktyce

Poniżej skrócony, poglądowy opis odbywającego się u Nas procesu druku sitodrukiem. Proces ten zależy od bardzo wielu oczywistych czynników jak rodzaj użytych materiałów, doświadczenie  ale również warunki atmosferyczne, twardość, kąt nachylenia rakla, rodzaj siatki, emulsji  itp.

Wykonanie nadruku techniką sitodruku można podzielić na kilka etapów

Przygotowanie pliku do druku

Grafik przygotowuje plik dostarczony w formacie wektorowym do druku. Polega to w skrócie na odseparowaniu kolorów, gdyż na każdego z nich przygotowana musi być klisza i matryca.

Przygotowanie sita

Odpowiednie przygotowanie sita ma kluczowe znaczenie dla jakości nadruku. Sito to ramka z odpowiednio napięta siatką, które  należy powlec odpowiednia emulsją światłoczuła a następnie wraz z kliszą naświetlić światłem UV. Gotowa matryca to utwardzona warstwa emulsji światłoczułej, która nie przepuszcza farby, natomiast nieutrwalona emulsja zostaje wypłukana. W ten sposób otzrymujemy gotową matrycę do druku.

Proces ten należy wykonać dla każdego koloru.

Wykonanie nadruku

W momencie gdy przygotowane są matryce można rozpocząć proces drukowania. Matryce są odpowiednio mocowane do karuzeli lub stołu sitodrukowego i ustawiane.  Następnie następuje druk, farba zostaje przeciśnięta za pomocą rakla przez te obszary sita, które zostały wcześniej wypłukane.

Utrwalania nadruku

Po wykonaniu nadruku należy go utrwalić  (upraszczając wygrzać) w specjalnym tunelu przy odpowiednich parametrach w celu zachowania jak najdłużej żywotności nadruku.